Zelforganisatie in de buurt

Boontjesdoppen-empowerment ondersteunt bewonersinitiatieven die erop gericht zijn zelf oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Heel dichtbij in eigen buurt. Dat brengen we  van binnenuit tot stand, door een bruisplek te creëren die midden in de buurt gelokaliseerd is.
Op dit moment vindt er een project plaats op de Richtersweg in Doorwerth dat  “Richtersweg dopt de eigen boontjes” heet. Het doel: een schone buurt waar mensen meer naar elkaar gaan omkijken en aan noaberschap doen. Op deze site is te lezen hoe de boontjes bij ons gedopt worden.