Annette Schulte

Annette Schulte is de initiatiefnemer en coördinator van Boontjesdoppen. Zij heeft zelf de grondslag gelegd voor deze empowermentmethodiek in een praktijkonderzoek vanuit de Master Social Work (2010-2013). Deze kwam als ‘best practice’ uit de bus.

Er werden enerverende resultaten behaald bij mensen die feitelijk al waren opgegeven. ‘Mensen opgeven’ komt niet haar woordenboek voor; terwijl zij een langdurige professionele ervaring heeft met met verslaving, psychiatrie, criminaliteit en sociale uitsluiting.

Bezieling

In haar onderzoek, maar zeker ook in eigen levensloop, ontdekte zij dat alle positieve verandering begint bij het gevoel de moeite waard te zijn.  Wat wil je nu eigenlijk echt graag in je leven, in je werk, of in jouw directe omgeving. En vooral: durf je daarmee voor de dag te komen? Je hebt anderen nodig die in jou geloven, alleen red je dat niet.

Er is veel verborgen sociaal kapitaal bij mensen die hun talenten niet inzetten omdat ze niet in het ‘reguliere plaatje’ passen. Annette Schulte wil een andere manier van samenleven en -werken in praktijk brengen waarbij iedereen in tel is. Zij heeft een groot vermogen om mensen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen.

Specialist in zelforganisatie & empowerment

Begin jaren ’90 was Annette Schulte al gefascineerd door zelfsturing. Vanuit de universitaire studie Psychologie van Arbeid & Organisatie deed zij praktijkonderzoek in Enschede; de tweede gemeente in Nederland die overstapte op wijkgericht werken. Dit was een omslag van centrale aansturing van bovenaf naar sturing vanaf de werkvloer.
De omslag die gemeentes overal in Nederland nu proberen te maken is de sturing naar de burger over te hevelen. Bewonersinitiatieven en Right to challenge staan hoog op de agenda. Dit vraagt een ander perpectief op macht. Annette Schulte heeft alle expertise in huis om dit proces te begeleiden en ook daadwerkelijk handen en voeten te geven.   

alles draait om de ontmoeting

Bij Boontjesdoppen-empowerment begint alles bij de relatie.  Onze grondslag wordt het meest zuiver verwoord in de filosofie van Martin Buber (1878-1965) over Ik en de Ander.
Ik word pas – ik – door – jou- .

Alle werkelijke leven is ontmoeting