Blog

Bakker, waartoe zijt gij op deez’ aard?

Ik ga te snel, naar het ei, er ligt nog een vraag voor.
Dat is een vraag die iedere ondernemer/organisatie zich kan stellen:

wat is het primaire proces van mijn (onze) organisatie?

Dit is de vraag naar het bestaansrecht.

“Bakker, waartoe zijt gij op deez’ aard?”

“Om brood te bakken”, zei de bakker.

 

(wordt vervolgd)