Boontjesdoppen over bijtjes en bloemetjes

Een bloemenweide in eigen buurt

In de zomer van 2019 verbaasde ik (Annette Schulte) me in toenemende mate over hoe vaak ik de gemeente boomspiegels zag maaien in de groenstrook voor mijn huis. Ik maak me net als iedereen grote zorgen over het klimaat. Toen Groen LinksRenkum op facebook vroeg om goede tips voor herstel biodiversiteit wist ik er meteen een.

Mijn tip om met de buren bijvriendelijke bloemen te gaan zaaien, bleek een prijs waard te zijn.

Midden in een eigen buurtproject

 
De buren waren zonder uitzondering enthousiast om de handschoen op te pakken en 5 januari was er bij mij thuis een bijeenkomst. Iedereen was er en het bruiste en borrelde van de ideeën. Deze zijn geïnventariseerd en de volgende stap is, dat wij met de gemeente gaan bespreken wat de kaders zijn.  Daarna gaan we een ontwerp maken. Opeens zit Boontjesdoppen-empowerment midden in een eigen buurtproject..

Community of practice

Ik sta versteld van de positieve energie die bij mensen vrijkomt als het over herstel van biodiversiteit gaat.  Alle doemberichten over het klimaat zijn heel deprimerend, want je voelt je zo machteloos. En dan opeens blijkt dat het mogelijk is om heel dichtbij voor je eigen deur iets te gaan doen aan herstel.  Om nog maar niet te spreken van de sociale interactie die opeens ontstaat in onze buurt, waar wij tot nu toe voornamelijk beleefd langs elkaar heen leefden.   
Er is ondertussen een Community of Practice opgericht. Hierin zitten op dit moment twee projecten en een beleidsambtenaar van de afdeling Groen van de gemeente Renkum. Het andere project vindt Heelsum-breed plaats, Sander Eggen is de initiator. Samen hopen we via een lerende organisatie de weg te gaan plaveien voor andere buurten die ook een stuk beheer van de gemeente willen overnemen. Feitelijk brengen we daarmee nu het Right to Challenge in praktijk.