Empowerment

Op jezelf gaan vertrouwen

Waarom het Engelse woord empowerment? Is daar geen goed Nederlands woord voor? Wie het weet mag het zeggen; wat is nodig om tot zelforganisatie te komen? In onze filosofie begint alles bij dat mensen op zichzelf gaan vertrouwen.  Dat het mogelijk is je eigen doelen te stellen en die ook te verwezenlijken. Dit is een krachtontwikkeling van binnenuit.
Een valkuil waar instanties/gemeentes (nog) vaak intrappen, is dat ze graag willen dat bewoners meer verantwoordelijkheid nemen, maar ondertussen de sturing top-down  in handen blijven houden. Met die traditie breekt Boontjesdoppen radicaal. Wij werken bottom-up en sluiten altijd aan bij wat bewoners zelf willen en zelf initiëren.

Waar bruist het?

We hanteren 1 eenvoudige regel: we blijven nooit hangen in negativiteit of frustaties, maar kijken altijd waar de positieve energie zit. Waar bruist/stroomt het? Daar richten we onze aandacht op en daar pluggen we op in. Dit is een formule die in de praktijk blijkt te werken als een trein. Zo wordt het altijd een feestje, waar anderen zich op hun beurt ook graag bij aansluiten.
De andere succesfactor is dat we voortdurend zichtbaar maken wat we aan het doen zijn. Op het moment dat je durft te laten zien aan anderen waar je mee bezig bent in de buurt, treedt er een sneeuwbaleffect op. De ander gaat anders naar je kijken, anders naar de buurt kijken en anders naar zijn eigen mogelijkheden kijken.  Empoweren doe je altijd samen.