Het doppen van boontjes

De wereld is wat wordt verteld

Vrijuit te  vertellen, zonder vaste structuur, en wat je wil: herinneringen, dromen, fantasieën, sprookjes ook over geesten en duivels. Bij Boontjesdoppen staat het vertellen van en luisteren naar elkaars verhalen centraal.

Boontjesdoppen verwijst naar een ritueel van vroeger; bonen doppen. Iedereen nam daar aan deel: man, vrouw, jong en oud. Het gaat dus over een gebeuren, waarin echt ruimte en tijd is om naar elkaars verhalen te luisteren.

Eigen boontjes doppen

Wij geloven dat bewoners zelf prima kunnen zorgen voor hun eigen geluk en dat van hun buurt. Iets van buitenaf of bovenaf willen/gaan opleggen werkt niet.

In die zin verwijst boontjesdoppen dus ook naar het doppen van de eigen boontjes. Het eigenaarschap van een buurt ligt altijd bij de bewoners.