Stichting Boontjesdoppen

Reden van oprichting

Waarom een stichting?  Enerzijds is daar de persoon Annette Schulte, die uiteraard als ondernemer de eigen boontjes wil doppen.  Maar Boontjesdoppen heeft een ideële doelstelling die dit persoonlijke belang overstijgt. Deze komt voort uit de constatering dat de manier waarop wij dingen organiseren in onze samenleving haar failliet bereikt heeft.

Van Boontjesdoppen een stichting maken, betekent een uitnodiging aan wie dat maar wil, om deel te gaan nemen aan deze beweging. Je kunt vrijwilliger en/of freelancer worden (ik ben zelf beide). Om als freelancer in aanmerking te komen, is een vraag van een buurt nodig om jouw specifieke ondersteuning, en er moet uiteraard financiering gevonden worden. 

Akte van oprichting

Ik heb de stichting in oktober 2019 zelf opgericht. Dit is een afschrift akte van oprichting Het heeft tijd gekost een bestuur te vinden bij wie de stichting echt in goede handen is.  De criteria daarvoor bleken namelijk gaandeweg niet de makkelijkste te zijn.  Het is niet zo moeilijk mensen te vinden die de doelstelling onderschrijven. 
Maar het is veel moeilijker mensen te vinden die echt begrijpen wat eigenaarschap betekent (van bewoners zelf).  En daarmee samenhangend: wat bottom-up werken is. Dit zoekproces heeft drie kanjers van bestuursleden opgeleverd, aan wie ik de stichting op korte termijn in vol vertrouwen over ga dragen.   

Installatie

We gaan de installatie van het bestuur natuurlijk een feestelijk tintje geven. Dit zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden.   
De bestuursleden zullen dan tevens aan u voorgesteld worden op de site stichtingboontjesdoppen.nl die nu nog onder constructie is.